ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυβέρνηση οδηγεί σε πλήρη κατάρρευση τον τομέα της Υγείας

Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων του Υπουργού Υγείας με την ΠΑΣΥΚΙ και η απεργία που πραγματοποίησαν σήμερα οι γιατροί του Δημόσιου τομέα, επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι τόσο το υπουργείο όσο και η κυβέρνηση στερούνται ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τον τομέα της υγείας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος όχι μόνο για την πλήρη κατάρρευση του σημερινού δημόσιου τομέα υγείας, αλλά και για την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Η κυβέρνηση εξασφάλισε 18μηνη παράταση από την τρόικα για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Τον χρόνο αυτό αντί να τον αξιοποιήσει για να προχωρήσει στην ορθή αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την εμπλοκή σε εποικοδομητικό διάλογο με τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, την σπατάλησε στην μελέτη τρόπων για την κομματικοποίηση του ΓεΣΥ, τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την εκ του πονηρού εισαγωγή του πολυασφαλιστικού.

Επιπρόσθετα ενώ το υπουργείο μελετά επί μήνες και χρόνια τη μορφή αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων που αποτελεί ίσως την πλέον ουσιαστική παράμετρο για  την εφαρμογή του ΓεΣΥ, έχει την απαίτηση τα κόμματα και οι κοινωνικοί εταίροι να μελετήσουν τα σχετικά νομοσχέδια, να τοποθετηθούν εκφράζοντας υπεύθυνες θέσεις και να τα ψηφίσουν σε διάστημα μερικών ημερών.

Η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να συναινέσει, ούτε και να συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρρευση του τομέα της  υγείας  ειδικά σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση, καθιστά την παροχή ποιοτικής υγείας σε όλους τους πολίτες και πολύ περισσότερο σε αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους, υποχρέωση της πολιτείας.

Καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΓεΣΥ καθώς και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να συνεργασθούν για να δημιουργηθούν οι σωστές και απαραίτητες  προϋποθέσεις για άμεση και σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ, διασφαλίζοντας ότι:

– Η εφαρμογή του ΓεΣΥ και η διαχείριση του ταμείου-του θα παραμείνουν στην ευθύνη του ΟΑΥ ο οποίος αποτελεί κοινωνικοποιημένη μορφή. Η αυτονομία και η ανεξαρτησία του οποίου θα πρέπει να ενισχυθούν για να αποφευχθούν κομματικές ή άλλες παρεμβάσεις που θα ναρκοθετήσουν το ΓεΣΥ. Ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ουσιαστικός και πολυεπίπεδος εποπτικός έλεγχος

– Θα αποκλεισθεί το πολυασφαλιστικό σύστημα και οι εισφορές στο ταμείο θα καλύπτουν αποκλειστικά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού

– Η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων να πραγματοποιηθεί με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητά-τους, η οικονομική-τους βιωσιμότητα και η ορθή οργανική-τους συγκρότηση (με ξεκάθαρο εργασιακό καθεστώς και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του υφιστάμενου προσωπικού) μέσα από την πλήρη οικονομική, διοικητική και επιστημονική-τους αυτονομία.

Τέλος, η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει το διάλογο με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και έχουν τους ίδιους οραματισμούς για τον τομέα της υγείας ώστε να συγκροτηθεί η απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα ανατρέπει τους επικίνδυνους για τη υγεία του λαού σχεδιασμούς της κυβέρνησης.

Λευκωσία, 17 Νοεμβρίου 2014

You may also like